Tuesday, March 23, 2010

keyakinan diri yang tinggi


sekadar perkongsian daripada pembacaan...


petunjuk orang yang mempunyai keyakinan diri:

  1. mampu melakukan kerja yang perlu dibuat walaupun tidak disukai
  2. berdaya tahan dan berdaya saing
  3. ada self-discipline, self-motivation dan mampu melakukan self-censored
  4. mampu meminta maaf jika bersalah dan memberi maaf jika dipinta
  5. sanggup mengakui kesalahan diri dan memperbaikinya
  6. meraikan perbezaan tanpa mewujudkan suasana konflik
  7. berdikari, proaktif dan produktif
  8. berani dan sanggup menanggung risiko

sumber: solusi isu No.17

No comments:

Post a Comment